කේක් / CAKE CLASSES - KANDY

For sale by European Institute VERIFIED 3 Jan 11:47 pmKandy, Kandy

Rs 10,000

Negotiable


Cake Classes conducted by Executive Chef. A. Gunasekara of SLITHM (Ceylon Hotel School) and his subordinate lecturers with years of Experience & Qualification.
Rs. 10,000 DEDUCTION for the early registrations each batch.
Classes on WEEK DAYS / WEEK ENDS.
Ingredients provided ABSOLUTELY FREE of charge.
(Students can take home their share as they wish.)
Individual Practical for all students.
Contents
1. Introduction toe Equipment
2. Piping Methods (Over thirty methods Eg. Lines, Vines, Lattice)
3. Icing Methods ( Butter Icing / Hard Icing / Parchment Icing
4. Butter Cake / Marble Cake
5. Chocolate Cake - Chocolate Black Forest , Red Velvet Cake
6. Orange Cake, Coffee Cake (Upside Down , Caramelize , Upright)
7. Assembling Cakes / Recipe Writing
8. Birthday Cake Designs (Over 25 stencils provided)
9. Rich Cake Pieces
10. Parchment Flowers
Duration - Crash Course. Completed in Four Full Days
Normal Course - Two & a Half Months.
Classes held at European Institute, 37, Katugastota Rd, Kandy. (Next to People's Leasing Finance , Opposite JMC)
Suitable for anyone. We have had working mothers, housewives , a/l leavers, hoteliers and doctors as our successful students so far.
Please note that the normal fee of the course is Rs. 22,000 and the seasonal Discounted course fee will be Rs. 10,000 only for earliest registrations. ( Additional Rs. 2000 is charged for college registration)

කේක් පන්ති - සුපිරි තරු පහේ හෝටල් වල චෙෆ්වරුන් / වරියන් මගින්.
ප්රථම ලියාපදිංචිවීම් වලට රු.10,000/= ක වට්ටමක් හිමිකරගන්න !!!. (සාමාන්ය ගාස්තුව රු.22,000/=)
සියලුම අමුද්රව්ය නොමිලේ සැපයේ.එදිනෙදා සාදන කේක් සිසුන්ට බෙදාදේ.
සතියේ දින / සති අන්ත පන්ති
කාලය මාස - 2 හෝ 2 1/2 (මාසික පාඨමාළා ද ඇත)
පාඨමාලා විස්තර
1. අයිසින් වර්ග - 05
2. අයිසින් ක්රම - 30
3. බේකින් ක්රම / උපකරණ සියල්ල පහදා දේ
4. බටර් කේක් / මාබල් කේක්
5. රෙඩ් වෙල්වට් කේක් / චොකොලට් කේක්
6. ඔරේන්ජ් කේක් / ෆ්රුට් / කරමලායිස්
7. රිච් කේක් (wedding cake pieces)
8. උපන්දින කේක් ස්ටෙන්සිල් (25) උ.දා බෝනික්කන් , විවිධ හැඩ
9. කොෆී කේක්
10. අයිසින් මල්
ඔබට අගනා අමතර ආදායම් මාර්ගයක් .

ලිපිනය යුරෝපියන් ඉන්ස්ටිටියුට් , 37, කටුගස්තොට පාර , මහනුවර. ( JMC ඉදිරිපස )
මුදලට ඉතා වටිනා ලෙස කෙරෙන අප පාඨමාලාව හැදෑරීමසඳහා වෙනත් ශාඛා නොමැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.


Report this ad

Contact

  • 0814947555

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads