කඩයක් කුලියට දීමට ,දෙහිවල

For rent by Sell Fast | Nugegoda | Nayara Adds MEMBER13 Oct 3:10 pmDehiwala, Colombo

Rs 25,000 /month

No.3 1, ඇන්ඩසන් පාර,කළුබෝවිල ,දෙහිවල
වර්ග අඩි දිග 30'
පළල 15'
මාසික කුලිය 25000/-
අවුරුද්දක ඇඩ්වාන්ස් අවශ්‍යය.


Property type:
Shop
Address:
No.3 1, ඇන්ඩසන් පාර,කළුබෝවිල ,දෙහිවල
Size:
450 sqft
Report this ad

Contact

  • 0758361297
  • 0722112991

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Nugegoda | Nayara Adds

Authorized ikman.lk agent in Nugegoda


Share this ad