කඩවතින් අගනා නිවසක් සමග ඉඩමක්

For sale by Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama MEMBER27 Sep 2:14 pmKadawatha, Gampaha

Rs 24,300,000

Negotiable


කඩවත නගරයට ආසන්න ඉඩම පර්: 27 විදුලිය,නල ජලය සහිතයි. පර්: 1ක් ලක්ෂ 9 යි.


Address:
353/2, පහළ බියන්විල, කඩවත.
Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,500.0 sqft
Land size:
27.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0778459623

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


Share this ad