කඩවතින් අගනා නිවසක්

For sale by Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama MEMBER 8 Oct 12:29 pmKadawatha, Gampaha

Rs 4,250,000

Negotiable


කඩවත 9 කණුව පුෂ්පාරාම පාරේ නුවර පාරට 900m, දුරින් , පර්චස් 10 ක, ඉඩමක් සම්පූර්ණයෙන් හෝ පර්චස් 5 කොටස් දෙකකට විකිණීමට ඇත. පිරිසිදු ඔප්පු බැංකුණයක් උවද ලබාගත හැක. පර්චසය 1ක්, රැ.425000


Address:
122/2H පුෂ්පාරාම පාර, පහළ බියන්විල , කඩවත.
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0773834450
  • 0773347664

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


Share this ad