කඩවත නිවසක් කුළියට දීමට ඇත.

For rent by Sell fast | Kadawatha | AUK ADZ MEMBER24 Nov 12:33 pmKadawatha, Gampaha

Rs 45,000 /month

කඩවත නගරයේ සිට 250 මීටර් නුදුරින් .මහා විද්‍යාල මාවතේ නිවසක් කුළියට දීමට ඇත.

තට්ටු දෙකෙන් සමන්විත නිවාස| කාමර4 |නාන කාමර2(හීටස් සවිකර ඇත)|
ලොකුසාලය | කෑම කාමරය | මුඵතැන් ගෙය | නළ ජලය | වට තාප්ප දමා ඇත | දුරකන සම්බන්දතාවය | විදුලිය |

*නිවසට මීටර් 100 ඉදිරියෙන් කඩවත මධ්‍ය මහ විදුහල පිහිටා ඇත.
*නුවර - කොළඔ ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 100
*කඩවත - ගණේමුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 100
*කඩවත නගරයට පිවිසිමට මීටර් 150
*පිටත වටරවුම් අධිවේගි මාර්ගයට විනාඩි 2 පිවිසිය හැකිය.
*පාසල්,බැංකු,සුපිරි වෙළදසැල්,සහ සියලුම දේවල් වලට ඉතා ඉකමනින් යා

*පලුල් මාර්ග ඇත
*ප්‍රදාන පාරට මුහුණලා නිවස පිහිට තිබීම
ඉතා වටින සියලු පහසුකම් වලින් සපිරි නිවස ඉතා ඉක්මණින් කුළියට දීමට ඇත. මාසික කුළිය රුපියල් 45000/=
වැඩිවිස්තර සදහා විමසන්න.
(අනුර)
.


Address:
499/A මහා විද්‍යාල මාවත,කඩවත.
Beds:
4
Baths:
2
House size:
2,500.0 sqft
Land size:
18.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0775404500

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Kadawatha | AUK ADZ

Authorized ikman.lk agent in Kadawatha


Share this ad