කඩවත - කොළබ බස් මාර්ග බලපත්‍රය

For sale by Dr. Jayathissa17 Oct 9:55 amNittambuwa, Gampaha

Rs 1,000,000

Negotiable


කඩවත - කොළබ බස් මාර්ග බලපත්‍රයක් විකිණීමට තිබේ. දිනකට එක් පැත්තකට ගමන් වාර 7 බැගින් ගමන් වාර 14 කි. Very demanding route.


Report this ad

Contact

  • 0718317229
  • 0332275720

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad