කඩුවෙල ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Srinath attapathu17 Sep 12:28 pmKaduwela, Colombo

Rs 135,000

Negotiable


ඉතා ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ .
සැලසුම් අනුමත කර ඇත .
697 පාරට 100m
කඩුවෙල හන්දියට 1.5km ඇත .
මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක .
135000 PP

I do not want to be contacted by telemarketers.


Land type:
Residential
Land size:
12.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0726732002
  • 0788481492

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads