කඩ කාමරයක් විකිණීමට දිගන

For sale by Lak Derana Holdings (Pvt) Ltd MEMBER21 Sep 4:05 pmDigana, Kandy

Rs 2,000,000

Negotiable


දිගන නගරයේ මඩවල පාරේ නව පොදු වෙළද සංකීර්ණයේ ඉහල මහලයේ 12 x 28 කඩ කාමරයක් විකිණීමට ඇත .


Property type:
Shop
Address:
දිගන නගරයේ
Size:
396 sqft
Report this ad

Contact

  • 0778782662

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Lak Derana Holdings (Pvt) Ltd

We do Business Differently, To give you the Edge


Share this ad