කඩ කාමර 2කක් කුලියට දීමට

For rent by Tharindu 8 Nov 10:56 pmWattala, Gampaha

Rs 25,000 /month

අලුතින් ඉදිකරන ලද වර්ග අඩි 300 බැගින් වූ කඩ කාමර 2කක් කුලියට දීමට.
කොළඹ මීගමුව ප්‍රධාන පාරට මීටර 50 යි.
සියලු පහසුකම් වලින් යුත් ( විදුලිය, ජලය , වැසිකිලි පහසුකම්)
වාහන නැවැත්වීමේ ඉඩ කඩද ඇත.

සාප්පුවට, කාර්යාලයකට හෝ වෙළද සලකට වඩාත් සුදුසුයි.


Property type:
Shop
Address:
welisara, Negombo Road
Size:
300 sqft
Report this ad

Contact

  • 0721246624

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad