කැටයම් කපන මැෂිම

For sale by Thilakarathna19 Nov 9:07 pmAmbalangoda, Galle

Rs 9,900

අලුත්ම කැටයම් කපන මැෂිම මුදල් හදිසියකට විකුණනු ලැබේ.සාදාරන මිල ගනම්.අවශ්‍ය අය පමණක් අමතන්න


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0713652505
  • 0775595498

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad