කැෂියර්වරුන්/වරියන්

Posted by SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books MEMBER18 Oct 3:33 pmKadawatha, Gampaha

# තනතුර - කැෂියර්වරුන්/වරියන්
======================

කඩවත පිහිටි සුපිරි වෙළඳ සැලක කැෂියර් තනතුර සඳහා සාමාන්‍ය පරිගණක දැනුම ඇති කැෂියර්වරුන්/වරියන් උවමනා කර තිබේ .

# ප්‍රතිලාභ -

ආහාර දීමනා නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ . වැටුප 22000/- සිට 25000/- සිට ඉහලට

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0772955084

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books

Authorized ikman.lk agent in Kadawatha


Share this ad