කැළණියෙන් ඉඩමක් සහ නිවසක් විකිණීමට

For sale by Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama MEMBER23 Nov 3:12 pmKelaniya, Gampaha

Rs 3,000,000

නිදන කාමර දෙකයි. ස්තෝප්පුව, කෑම කාමරය සාලය නාන කාමර 1යි, වැසිකිලි 1යි, අඩි 12 පාර සහිතයි. කිරිබත්ගොඩ නගරයට විනාඩි 12ක දුර. වාහන නැවතිය හැක. නිවස සම්පූර්ණ ටයිල් කර ඇත.


Address:
103/6, මගුරුවිල පාර, ගෝනවල, කැලණිය
Beds:
2
Baths:
1
House size:
1,000.0 sqft
Land size:
5.8 perches
Report this ad

Contact

  • 0772176555
  • 0755152719

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


Share this ad