කැළණිය ගෝනවල අගනා ඉඩමක්

For sale by Sell Fast | R.N.M.Advertising MEMBER 4 Nov 4:05 pmKelaniya, Gampaha

Rs 3,125,000

Negotiable


- කැළණිය ගෝනවල අගනා නේවාසික ඉඩම් කැබලි 2 ක් (පර්.12.5 සහ 11.5) විකිණීමට ඇත. නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි තැනිතලා ඉඩමකි. පිරිසිදු ඔප්පු.
- අඩි 15 පාර.
- කොළඹට කි.මි. 12.
- කඩුවෙල අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 08 යි.
- බැංකු ණය පහසුකම්.


Address:
නො. 51, ජයවීර මාවත, ගෝනවල, කැළණිය
Land type:
Residential
Land size:
12.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0729996595

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | R.N.M.Advertising

Authorized ikman.lk agent in Makola


Share this ad