කැබ් රථ අවශ්‍යයි......

Wanted by Green Agro Farm-Kandy MEMBER26 Nov 9:22 amKandy, Kandy


කැබ් රථ අවශ්‍යයි......
අපගේ ''ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් '' කෘෂි ව්‍යාපාර සේවයේ යෙදවීම සදහා හොද තත්වයෙන් යුතු කැබ් රථ උවමනායි.
අපගේ කෘෂි ව්‍යාපාර සේවය තව දුරටත් පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් ආයතනික සේවය සදහා මාසික කුලී පදනම මත ටාටා සේනොන්හෝ(TATA XENON) මහේන්ද්‍රා බෝලේරෝ(MAHENDRA BOLERO) කෘ-කැබ් රථ වහාම අවශ්‍ය කර ඇත.
*මනා තත්වයෙන් යුත්
*වායුසමනයන් සහිත
*සැහැල්ලු වාහන බලපත් සහිත රථ විය යුතුය. මහනුවර අවටින් වූ රථ විශේෂයි .
මාසික කුලිය - රු.30000.00


Report this ad

Contact

  • 0702020209
  • 0813122962

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad