කාර්යාල ලිපිකාරිණියන්

Posted by Nadeera Associates Pvt Ltd25 Aug 12:10 pmAngoda, Colombo

අප ආයතනයේ පවතින පහත සඳහන් පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනේ

කාර්යාල ලිපිකාරිණියන් (Office Clerk)
පිලිගැනීමේ නිලධාරිනියන් (Receptionist)

සුදුසුකම්: සා.පෙළ සමත් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි සහ පරිඝනක දැනුම ඇති
වයස: 23ත් 35ත් අතර
අංගොඩ, කඩුවෙල, කොලොන්නාව, කොටිකාවත්ත ප්‍රදේශ අවටින් පමණි.

සම්මුඛ පරික්ෂන දැන් පැවැත්වේ.

නදීරා ඇසෝසියේට්ස් පුද්. සමාගම
අංක 64 කොලොන්නාව පාර
ගොතටුව නව නගරය

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

(IDH ඉන්ධන පිරවුම්හල අසල)

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Company website:
www.nadeerahr.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads