කාර්යාල ඉඩකඩ අවශ්‍ය කර තිබේ

Wanted to rent by Chinthaka17 Nov 12:42 pmColombo 10, Colombo


කොළඹ පිහිටි පිළිගත් සමාගමක් සඳහා වර්ග අඩි 4000-6000 කාර්යාල ඉඩකඩ කොලඹින් 10Km ඇතුලතින් ඕනෑ කර තිබේ .
වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සමග.


Report this ad

Contact

  • 0777854327

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad