කාර් හැඩල් ස්ටිකර්.

For sale by lankateleshopping17 Oct 3:35 pmKottawa, Colombo

Rs 250

Negotiable


වාහනයක් අති ඔබෙට වාහන වල හැඩල් අසල සීරීම් වලක්වන ස්ටිකර් දැන් ඔබෙට ලබාගත හකිය.. නොමිලේ නිවසටම ගෙන්වා ගත හකිය.. විස්තර සදහා අමතන්න.. ( දින 2ක් අතුලත නිවසටම)..


Condition:
New
Item type:
Other Accessory
Report this ad

Contact

  • 0773532610

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad