කෑම මේස

For sale by Gamage Wood Fashion MEMBER10 Oct 1:06 pmGalle, Galle

Rs 65,000

Negotiable


අලංකාරව උසස් තත්වයෙන් සකසන ලද කෑම මේස විකිණීමට තිබේ

දැන්ම අමතන්න

ගමගේ ලී බඩු නිර්මාණ


Condition:
New
Furniture type:
Table / chair
Report this ad

Contact

  • 0772176260

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Gamage Wood Fashion

ඔබේ සොඳුරු නිවසට අපෙන් කැටයම්


Share this ad