කෑගල්ල නගරයට නුදුරින් ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Kelum 3 Oct 12:50 amKegalle, Kegalle

Rs 260,000

Negotiable


කැගල්ල නගරයට කිලෝමීටර බාගයක් දුරින් කෑගල්ල ඛෙරගල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පර්චස් 20ක අගනා බිම් කොටසක් වහාම විකිණීමට ඇත. කෑගල්ල සියලුම ප්‍රධාන පාසල්වලට කිලෝමීටරයක දුරින් පිහිටා ඇත. තෙකලා විදුලිය, නල ජලය හා ආනෙකුත් සියලුම පහසුකම් වලින් සමන්විතය.
260000 PP
වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න.


Address:
ගංගොඩ, ඛෙරගල පාර, කෑගල්ල.
Land type:
Agricultural, Commercial, Residential, Other
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0769961715
  • 0372246089

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads