කාබනික කෘෂි වගාවෙන් සාර්ථක අදායමක්

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER28 Oct 11:37 amDambulla, Matale

Rs 245

කෘෂි වගාවෙන් සාර්ථක අදායමක්

ඔබත් කෘෂි කර්මාන්තය සදහා උනන්දු වන එමගින් ඉහල අදායමක් ලැබිමට අදහස් කරන්නේනම් අප සමග සම්බන්ද විය හැකිය. ප්‍රධාන ලෙසම කාබනික පලතුරු භෝග වගාව හා ඔබට සම්බන්ද විය හැකිය.
වගාව සදහා අවශ්‍ය සියළුම කෘෂි උපදෙස් , පාoශු පරීක්ෂණ , කාබනික පොහොර ආදී සියළුම සේවාවන් අපගෙන් ඔබට ලබා ගැනීමටද පහසුකම් සහිතය.
කාබනික වගාව තුලින් ලබා ගන්නා අස්වනු සදහා ඉතා ඉහල ඉල්ලුමක් වෙළදපොලේ පවතින අතර ඔබගේ අස්වනු ඉහල මිලකට අප ආයතානයටම අළවිකල කිරීමද කල හැකිය.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අප සමග දුරකථනන් සම්බන්ද වන්න. (උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.)


Report this ad

Contact

  • 0702020209
  • 0813122962

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad