කාබනික ඩ්‍රගන්ෆ්රුට් ව්‍යාපෘති-පලාපත්වල

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER20 Sep 9:25 amPalapathwela, Matale

Rs 253

ඩ්‍රගන් ෆ්රුට් වගාවක් ආරම්බ කර දීර්ඝ කාලීනව සරු අදායමක් ලැබීමට ඔබ කැමතිද?
ඔබ විසින් දැනට වගා කටයුතු සිදුකරන කෘෂි ඉඩමක හෝ වගාව ආරම්බ නොකළ ඉඩමක ඩ්‍රගන් ෆ්රුට් වගා කල හැකිය. වගාව ආරම්බ කිරීම සදහා අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා අනෙකුත් සේවාවන් අප විසින් සපයනු ලැබේ.

ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව ''ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම්'' වන අප ආයතනය මගින් ව්යප්ත කරනු ලබන මෙම ඩ්රගන් ෆ්රුට් වගා ව්යපෘතිය සමග දැන් ඔබට සම්බන්ද විය හැකිය.
මෙහිදී ඔබට ලැබෙන ප්රතිලාභ .......
*ඩ්රගන් ෆ්රුට් වගාව සදහා වන පාоශු පරීක්ෂණය
*කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව මගින් නිර්දේශිත උසස් තත්වයේ පැළ .
*වගාවට අවශ්ය වන සියළුම කෘෂි උපදේශන සේවාවන්
*ඔබට වගාවට අවශ්ය පැල ශේත්රයටම සපයා දීම
*පැල සදහා ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව/ ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම් මගින් වගකීමක් දරනු ලැබේ.
*ඔබගේ අස්වැන්න අප විසින්ම මිලදී ගනු ලැබේ.
*සියලුම කෘෂි උපදේශන, කෘෂිකාර්මික මෙවලම් හා අනෙකුත් සේවාවන් සියල්ල කෘෂීකාර්මික ආයතනයේ නිර්දේශය මත සිදුකෙරේ.

පලදාව හා ආදායම වර්ෂයෙන් වර්ෂය වැඩි වන අතර වසර 25ක් දක්වා වගාවෙන් පලදාව ලැබිය හැක.
වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අප සමග දුරකථනන් සම්බන්ද වන්න. (උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.)
පිවිසෙන්න අපගේ ෆේස් බුක් පිටුවට - Green Agro farm kandy srilanka

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0813122962
  • 0702020209

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad