ජ්‍යාතිෂ නැකත් ගණිත වගු.

For sale by එස්. ඒ. කුමාරනායක 5 Nov 4:23 pmGampaha, Gampaha

Rs 150

ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂඥ ඩි. කේ. එස්. ඒ. කුමාරනායක මහතා විසින් රචිත ජ්‍යාතිෂ නැකත් ගණිත වගු පොත දැන් නිකුත් වී ඇත. නැකත් සාදන ඔබට නිවැරදි නැකත් සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය වන
# ඉර උදාව
# ඉර උදාව සහ බැසීම අතර වෙනස පැය, මිනිත්තු වලින් සහ මිනිත්තු වලින් පමණක්,
# හෝරාවකට අයත්/ පංචම කාල හෝරාවකට අයත්සූක්ෂම කාල හෝරාවකට අයත් මිනිත්තු සහ තත්පර ගණන් ද ගනනය කර ඇත.
තැපැල් මගින් ගෙන්වාගැනීමට විමසන්න,

"අමිල" ජ්‍යාතිෂ කාර්යාලය,
31/C, පත්තඬුවන, මිනුවන්ගොඩ.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0718064600

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads