ජුකී මැෂින් ක්‍රියාකරු (කාන්තා)

Posted by ODEL PLC Careers MEMBER10 Sep 3:21 pmBoralesgamuwa, Colombo

# තනතුර : ජුකී මැෂින් ක්‍රියාකරු - පුහුණු / නුපුහුණු (කාන්තා)
========

ඔබගේ අනාගතය ජයගන්න අප සමඟ එක්වන්න.

ශ්‍රී ලාංකීය නිමි ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ දිදුලන නාමයක් දරණ අප ODEL ආයතනයේ ගෞරවනීය සාමාජිකාවක් වීමට ඔබත් කැමතිද ?

එසේනම්, ඉහත සඳහන් තනතුර ඔබ සඳහාම විවෘතයි.

# ඔබට ලැබෙන වරප්‍රසාද අතුරින් කිහිපයක් :

$$ තෝරාගනු ලබන අයඳුම්කරුවන් සඳහා ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF ඇතුළුව දීමනා රැසක් පිරිනැමේ. $$

~ පැමිණීමේ දීමනා
~ රු. 155,000 ක වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණය (පවුලේ සාමාජිකයින් ඇතුළුව)
~ දිවා ආහාරය
~ වෛද්‍ය පහසුකම්
~ නිළ ඇඳුම්
~ ඔඩෙල් සහ සොෆ්ට්ලොජික් (ODEL & Softlogic) ආයතනවල භාණ්ඩ මිල දී ගැනීමේදී සුවිශේෂී වට්ටම්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, සැප්තැම්බර් මස 31 වන දින දක්වා ඔබගේ සියළුම සහතික සමඟ සතියේ ඕනෑම දිනක පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.30 දක්වා පහත සඳහන් ලිපිනයට පැමිණෙන්න.

" ඔඩෙල් ඇපරල්ස් පුද්. සමාගම, අංක 18, සාම මාවත, බොරලැස්ගමුව. "

වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් 'චිරන්තක' අමතන්න.

එසේත් නැතිනම් මෙම දැන්වීමේ "Visit member's page හි 'ODEL PLC Careers' හරහා අප ආයතනයේ ikman Profile වෙත පිවිස, එහි 'Send email' හරහා ඔබේ විස්තර අප වෙත යොමු කරන්න.
(අප ආයතනයේ දැනට තිබෙන සියළුම රැකියා අබෑර්තුද එහිදී දැක ගත හැක.)

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.odel.lk/
Report this ad

Apply for this job

  • 0772394544

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
ODEL PLC Careers

Sri Lanka's premier fashion & lifestyle store


Share this ad