ජපන් වීසා

For sale by AOI Japanese Language Institute MEMBER12 Sep 12:09 pmKotte, Colombo

Rs 30,000

Negotiable


🇯🇵ජපන් වීසා 🇯🇵
➡️අධ්‍යාපනය සමග රැකියාවක් ➡️

2017අප්‍රේල් කණ්ඩායම් සදහා ලියාපදින්චිය දැන් ඇරඹේ.

අවම සුදුසුකම් ➡️
🅾AL
🅾වයස අවුරැදු 18-30 ත් අතර වීම

Tokyo,Fukuoka, Chiba, Ibaraki, Saga, Yokohama පාසල් සදහා අවම ගාස්තු යටතේ අයදුම් කිරීමට අවස්ථාව.

ඔබගේ බලාපොරොත්තු සඵල කර ගැනීම සඳහා අදම ලියාපදිංචි වන්න
ඔබගේ සිහිනය සැබෑකර ගන්න එන්න අප හා අත්වැල් බැඳගන්න.

ඔබත් අදම පැමිණ ලියාපදින්චි වන්න.


Report this ad

Contact

  • 0717778036
  • 0769140119

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
AOI Japanese Language Institute

Leading the way to future


Share this ad

More ads from AOI Japanese Language Institute