ජපන් පාඨමාලා

For sale by AOI Japanese Language Institute MEMBER30 Aug 1:31 pmKotte, Colombo

Rs 35,000

Negotiable


ජපානයේ රැකියාවක් කරමින් ඉගෙන ගන්න කැමති ඔබට ,
එන්න අප සමග .....

2017 අප්‍රේල් අධ්‍යන වාර වලට බඳවා ගැනීම් සඳහා සිසුන් ලියාපදිංචිය දැන් ඇරඹුනා...
ඔබගේ ජපන් සිහිනය සැබෑකර ගන්න නිවැරදි මග කියාදෙන්න අපි සුදානම්!
වයස අවුරුදු 18 - 30 ත් අතර වීම සහ අවම අධ්‍යාපන සුදුසුකම ලෙස සාමාන්‍ය පෙළ /උසස් පෙළ ප්‍රමානවත් වේ. JLPT සහ NAT අනිවාර්ය නොවේ.

ඔබ දැනටමත් NAT/ JLPT විභාග සමත් හෝ ජපන් භාෂා පාඨමාලවක් හැදෑරෑ අයෙකු නම් අප ආයතනයේ පාඨමාලවට සහභාගී වීමෙන් තොරව දැන්ම අයදුම් භාර දිය හැක.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Travel / Tourism
Report this ad

Contact

  • 0717778036
  • 0769140119

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
AOI Japanese Language Institute

Leading the way to future


Share this ad