ජපන් ලේත්මැෂිම

For sale by Mr.Sanjeewa VERIFIED15 Nov 11:41 amKalutara, Kalutara

Rs 550,000

Negotiable


☆ලංකාවේ අවුරුද්දක් පමන පාවිච්චිකරනලද
☆ජපන් අළුත්ම පෙනුම ඒ ආකාරයෙන්ම ඇති
☆හෙවි ඩියුටි වැඩවලටම නිමවා ඇති
☆ඔරිජිනල් ජපන් ලේත් මැෂිම
දිග අඩි 3'
උස අඩි 1'
ඩබල් බෙඩ් ගැප්
අඟල් 2"1/4 බෝර්
☆3ජෝ, 4ජෝ චක්
☆රෙස්ට්, සෙන්ටර්, ඩ්රිල් කටු, පට්ටල් කටු, කැලිපර්, වර්නියර් ඇතුළු සියලුම උපාංග සමගම .


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0718609791
  • 0767609791

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad