ජපන් භාෂාව#විශිෂ්ටත්වය#විශ්වාසය@ගම්පහ.

For sale by Japanese Language Classes MEMBER22 Sep 8:48 amGampaha, Gampaha

Rs 1,000

Negotiable


ජපන් භාෂාව සදහා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රමුකස්ථානය, මෙන්ම වසර දහයකට වැඩි පලපුරුදු ගුරුවරයෙක් විසින් මෙහෙයවන ජපන් භාෂා පංති සදහා ඔබටත් දැන් අවස්ථාව. අප ආයතනයට ඇතුලත් වන සිසු/සිසුවියන් සදහා ජපානයට උසස් අධ්‍යාපනය සදහා ජපන් දැනුම , මාර්ග උපදේශනය ඔබට මැනවින්, විශ්වාසනීය සේවයක් ලබාදීමට අප අපකැපවී සිටින්නෙමු.
අප ආයතනය තුලින්;
1. ජපන් භාෂාව සදහාම වූ විශේෂිත ඉගැන්වීමේ ක්‍රම.
2. ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගැනීමේ පහසු ක්‍රම.
3. ජපන් භාෂා කථනය.
4. JLPT/NAT විභාග සදහාම විශේෂ පංති.
5. N-5 විභාග සදහා විශේෂිත ඉගැන්වීමේ ක්‍රම.
6. ජපන් භාෂාව පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්නා ක්‍රම.
7. පැය 50 කාලයකින් ජපන් භාෂාව ඉගෙනගැනීම.
8. N-5 ජපන් භාෂා විභාග සදහා පුනරීක්ෂණ පංති.
9. කාර්යක්ෂ්‍යම හා ගම්පහ පුරවරයේ විශ්වාසනීය නාමය.
10. ජපානයට උසස් අධ්‍යාපනය සදහා නොමිලේ වීසා උපදේශනය.
අප ආයතනයට ඇතුලත් වී වෙනස වටහා ගන්න.ඔබ හට සේවය කිරීමට අප බැදී සිටී.


Report this ad

Contact

  • 0718562362
  • 0772561954
  • 0332220056

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Japanese Language Classes

The Way to Learn the Japanese language


Share this ad