ජපන් භාෂාව

For sale by Dream World Japan Lanka MEMBER15 Oct 12:43 pmGampaha, Gampaha

Rs 17,500

Easy way to learn japanese lanjuage.

ඔබ ජපන් භාෂාව හැදෑරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නේනමි ඒ සඳහා ඹබට මග පෙන්වීමට අප සූදානමි.

අප ආයතනය තුලදී ඹබට පැය 50 ක් වැනි කෙටි කලකින් සරල ලෙස හැදෑරිය හැක.

ඒ මගින් ඔබට මාස 3 ක් වැනි කෙටි කලකින් NAT N5 හෝ JLPT N5 විභාගය සදහා මහුණ දී සමත් වීමට හැකි වනු ඇත
තවද ඹබට අප ආයතනය තුලදී ජපන් ජාතික ගුරැතුමියක් යටතේ දේශීය ජපන් භාෂාව ( native japanse). ඇය වෙතින් හැදෑරීමෙ මහඟු අවස්තාව උදාකර ගත හැක. ඔබ ජපානයේ අධ්‍යාපණය සදහා ජපානයට ඇතුලු වීමට පෙර මෙරට තුලදීම කතා කිරීමෙ හැකියාව වැඩි දිවුණු කර ගත හැක.

මෙම සියලු පහසුකමි සහිත එකම ස්ඨානය වන Dream World Japan Lanka Cultural Centre වෙත පැමිණ ඹබගේ සිහිනය සැබෑ කර ගන්න

ජපන් භාෂා පුහුණු පාසැලකට ඇතුලු වීමෙ වඩාත් නිවැරදි මග අප ඹබට පෙන්වා දෙන්නෙමු.

Our next intake is 2017 April

Pls hurry up & enroll now.


Report this ad

Contact

  • 0334545038
  • 0777778478

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


Share this ad

More ads from Dream World Japan Lanka