ජපන් භාෂාව

For sale by kavindu10 Sep 2:23 pmNegombo, Gampaha

Rs 1,000

මාස 3න් ජපන් භාෂා පාඨමාලාව ලංකාවේදී
මාස 6න් අධ්‍යාපනය සමගින් අමතර රැකියාව මසකට rs 250, 000/- අධික මුදලක්,
උසස් පෙළ අවසන් කල ඔබට කදිම අවස්ථාවක්,

ඔබ උසස් පෙළ සමත් ද ? අසමත් ද ?
අනවශ්‍යයි

2017 අප්‍රේල් මස ජුලි මස ජපානය බල පිටත් වීමට බලාපොරුත්තු වන සිසුන් අදම අමතා ඔබගේ ස්ථානය වෙන් කරවා ගන්න

රාජගිරිය කොස්වත්ත
(nasa education center)

මීගමුව දෙමන්හන්දිය
(Bushino Kai)

වැඩි විස්තර සදහා අදම අමතන්න ,

පන්ති ආරම්බය 2016 / 9 / 11

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0773847626
  • 0312232753

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads