ජපන් භාෂා වැඩමුලු

For sale by Dream World Japan Lanka MEMBER 5 Sep 4:01 pmGampaha, Gampaha

Rs 17,500

ඔබත් උසස් පෙළ අවසන් වූ සැනින් උසස් අධ්‍යාපනය සදහා
ජපානයට යෑමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අයෙක්ද?
2017 April මාසයේ ජපානයේ තිබෙන උසස් තත්වයෙන් යුත් ජපන් භාෂා පුහුණු පාසැලකට ඇතුලත් වීමට
ඔබටත් අවස්ථාවක්.

2017 වර්ෂය April වාරය සඳහා සිසුන් ලියාපදින්චිය ඇරඹුනා.

ඔබගේ බලාපොරොත්තු සඵල කර ගැනීම සඳහා අදම ලියාපදිංචි වන්න
.
ජපන් පාසල් නියෝජිතයන් විසින් පවත්වනු ලබන නොමිලේ වැඩමුලු
Saga School 2016/09/10 වන දින පෙ:ව 10.00
Tokyo, Gifu School.2016/09/14 වන දින පෙ:ව 10.00
Tokyo TOEI Japanese School 2016/09/11 වන දිනප:ව 1.00
අප ආයතනයේදි පැවැත්වේ.
Our schools located this cities- Shizuoka,Nagoya,Gifu,Kobe,Saga,Fukuoka,Okinawa.
Hurry Up & Enrol Now......

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0334545038
  • 0777778478

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


Share this ad

More ads from Dream World Japan Lanka