ජපන් භාෂා පන්තිය

For sale by Dream World Japan Lanka MEMBER11 Nov 9:27 amGampaha, Gampaha

Rs 17,500

2017 April කණ්ඩායම

ජපානයේ මනරමි පරිසරයක් සහිත නගරයක් වන ශිසුඹකා පුාන්තයේ ශිසුඔකා නගරයේ පිහිටා ඇති අප ආයතනය නියෝජනය කරන මෙම පාසැලට ඇතලත් වී වරස දෙකක කාලයක් මෙම ජපන් භාෂා පුහුණු පාසැලේ අධ්‍යාපණ හදාරා අවසන් කල පසු

ඔබට අවශ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකට හෝ තාක්ෂ්‍යණික විද්‍යාලයකට ඇතුලු වී. ඔබගේ අධ්‍යාපණිකටයුතු සාර්තක කරගෙන
ස්තිර රැකියාවක නිරත විය හැක.

🔴🔵🇯🇵සැ. යු.- මෙම පාසැලේ එකම ශිුලාංකික නියෝජිතයා අප ආයතනය පමනක් බැවින් වංචනිකයන්ට අසුනොවන්න.

සුදුසුකමි:
* පාසැල් අධ්‍යාපණය උසස් පෙළ දක්වා
* වයස 19-30 අතර වීම,
* NAT N5 or JLPT N5 සමත් වී තිබීම,

🔵ඉහත කී සුදුසුකමි සපුරා ඇති සිසුන් හට අදම අප අමතා ලියාපදිංචි විය හැක.

අනෙකුත් සිසුන් හට අපගේ භාෂා පුහුණු පන්තියකට සහබාගි වි ඔබගේ බලාපොරොත්තු ඉටුකර ගත හැක.

🔴මාස 6 ක පාසැල් ගාස්තු ගෙවා ඇතුලත් විය හැක


Report this ad

Contact

  • 0334545038
  • 0777778478
  • 0718123378

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


Share this ad

More ads from Dream World Japan Lanka