ජපානයට යන හරි පාර

For sale by Dream World Japan Lanka MEMBER 5 Oct 3:17 pmGampaha, Gampaha

Rs 5,500

අ.පො.ස උසස් පෙල නිම කල ඔබට ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපනය සදහා මඟපෙන්වීම.
සකුරා මල් පිපෙන සුන්දර ජපන් සිහිනය සැබෑකර ගන්න නිවැරදි තැන තෝරා ගන්න.

+ ජපන් භාෂාව සදහා ගම්පහ පුරවරයේ සුපතල නාමය Dream World Japan Lanka Cultural Centre.
අප ආයතනය නියෝජනය කරන පාසැල්-
TOKYO,CHIBA-KEN,SHIZUOKA, GIFU,KOBE,FUKUOKA SAGA,OKINAWA,OSAKA.(අතරමැදියන් නොමැත)

+අ.පො.ස උසස් පෙල නිම කල ඔබ සදහාම විශේෂිත පංති (මාස තුනක කාලයකි),
+භාෂාව ඉගෙන ගැනීමේ පහසු ක්‍රම,
+ ජපන් භාෂාව සදහාම වූ විශේෂිත ඉගැන්වීමේ ක්‍රම,
+N-5 ජපන් භාෂා විභාග සදහාම (NAT-N5) පංති,
+ N-5 ජපන් භාෂා විභාග සදහා පුනරීක්ෂණ (NAT- N5 සහ අ.පො.ස උසස්පෙල) පංති,
+කුඩා ලමුන් සදහා 6 වසර සිට සා.පෙල දක්වා පන්ති,
+උ.පෙල ජපන් භාෂා පන්ති,
+කාර්යබහුල ඔබ හට රාත්‍රී පංති.
+Spoken Japanese Classes,
+ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපනය සදහා උසස් අධ්‍යාපන ණය මාර්ග පිලිබද දැනුවත් කිරීම,
+ජපන් ජාතික ගුරැවරැන් මෙහෙයවනු ලබන පංති.

සැ.යු. වීසා ලැබීමට පෙර මුදල් අයකරනු නොලැබෙ.(වංචනිකයන්ට නොරැවටෙන්න)

+කාර්යක්ෂ්‍යම හා ගම්පහ පුරවරයේ වසර 15 ක් පුරා විශ්වාසනීයත්වයෙන් කටයුතුකරන අප වෙතින් ඔබ අවශ්‍යතාවය ඉටුකරගත හැක.

ඔබට ජපානයට උසස් අධ්‍යාපනය සදහා නොමිලේ වීසා උපදේශනය.

ජපානයේ Shizuoka නගරයේ පිහිටා ඇති අපගේ කාර්යාලය තුලින් ඔබ ජපානයට පැමිනීමෙන් පසු ඉදිරි කටයුතු සදහා උපදෙස් ලබාගත හැක.

ඔබ ජපානයට පැමිණීමෙන් පසු ජපානයේ ආචාර ධර්ම, ජපන් සංස්කෘතිය පිලිබදව,රැකියාවක් කිරීමට අවශ්‍ය ජපන් භාෂා දැනුම,ජපානයේ ඔබ ඇතුලත් වීමට බලාපොරොත්තු වන ජපන් භාෂා පාසල්, විශ්ව විද්‍යාල හා තාක්ෂණික විද්‍යාල පිළිබඳව ඔබව හොදින් දැනුවත් කෙරේ.

ඉඩකඩ සීමිතය,

අදම අප අමතා ඔබේ ස්තානය වෙන්කරවා ගන්න.

අංක-79 ,සණස අයිඩියල් සාප්පු සංකීර්ණණය,කොළඹ පාර,ගමිපහ.


Report this ad

Contact

  • 0334545038
  • 0777778478

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


Share this ad