ජපානයට වීසා (Japan Visa)

For sale by Bandara12 Nov 10:22 amMalabe, Colombo


ජපානයේ අධ්‍යාපනය හදාරමින් අර්ධකාලීන රැකියාවක් කිරීමට අනගි අවස්ථාවක්. සම්මුඛ පරීක්ෂණ
2016 නොවැම්බර් මස 14/15 - කටුනායක හා
2016 නොවැම්බර් මස 16/17/18 දිනයන්හී මහනුවරදී,
ලංකාවට පැමිණෙන ජපාන නියෝජිතයන් විසින් සිදු කෙරේ.


Service type:
Travel / Tourism
Report this ad

Contact

  • 0718107182
  • 0775222314

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads