ජපානයේ Study කරමු

For sale by AOI Japanese Language Institute MEMBER16 Sep 10:09 pmKotte, Colombo

Rs 20,000

Negotiable


හොද Salary එකක් තියෙන Job එකක් කරන ගමන් ජපානයේ study කරමු.

සුන්දර ජපානයේ Fukuoka නගරයේ උසස් අධ්‍යාපනය ලැබීමට ඔබටත් අවස්ඨාවක්

Kyorin International Language Academy
2016 වර්ෂය සදහා සිසුන් බදවා ගැනීම වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන සම්මණ්ත්‍රණය සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණ

සැප්තැම්බර් මස 20 වන දින පිටකෝට්ටේ ජයෝදා අධ්‍යාපන ආයතනයේදී පැවැත්වේ.

ලියාපදින්චි වීම සදහා අදම අමතන්න


Report this ad

Contact

  • 0717778036
  • 0769140119

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
AOI Japanese Language Institute

Leading the way to future


Share this ad

More ads from AOI Japanese Language Institute