ජපානයේ අධ්‍යාපනය STUDY- WORK-JAPAN

For sale by Gayan 6 Oct 9:58 amKottawa, Colombo

Rs 1,300,000

ඔබට ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපණයේ නිරත වීමට හා ජපානයේ රැකියාවක් කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නෙක්ද?
** උසස් පෙල අවසන් කල
** වයස 18-30 අතර
** මූලික දැනුමක් නොමැති සිසුන් හට අප ආයතනය තුලින් මාස 3 ක් වැනි කෙටි කලකින් ඔබගේ භාෂා දැනුම NAT N5 සමත් වීමෙ මටිටමට ගෙන එන්නෙමු.
** ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හට ජපානයේ දී උසස් අධ්‍යාපනය ලබමින් අර්ධ කාලීන රැකියාවක නිරත වීමට අවස්තාව අපි ඔබට සලසා දෙන්නෙමු.

අප ආයතනය විසින් නියෝජනය කරනු ලබන පාසැල්:
-- Tokyo / Ibaraki / Nagoya / Chiba --

FIXED PRICE: 13,000 00/=

2016 April ඇතුලත් වීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන් අදම අමතා ලියාපදංචි වන්න.

විශ්වාසනීයයි ***කොළඹ ප්‍රධාන පාසලක ජපන් භාෂා ගුරුවරයෙකු විසින් මෙහෙයවනු ලබයි ***
අපගේ facebook පිටුවට සම්බන්ධවීමට

සියලු විස්තර සදහා අදම අමතන්න දුරකථන:


Report this ad

Contact

  • 0721976758

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads