ජෝතිෂ්‍ය සේවය(malayanam gurukam)

For sale by Damith 3 Sep 9:19 amMaharagama, Colombo


ජන්ම පත්‍ර සෑදීම හා පරීක්ශාව, නැකත් සෑදීම, පොරොන්දම් පරීක්ශාව, වාස්තු දෝශ පරීක්ශාව හා සියලුම ශාන්ති කර්ම කටයුතු සදහා විමසන්න.
විස්තර සදහා ඇමතුමක් යොමු කරන්න..
නව ග්‍රහ පුජා - විශේෂ බහිරව පුජා
විශේෂ පතල් පුජා - විශේෂ නිවාස ආරක්ෂාව
අණවින බන්ධන කොඩිවින කැපීම-වාස්තු දෝෂ පෙන්වාදීම
විශ්මිත පලාපල කථනය-හැරගිය අය ගෙන්වීම
නඩුහබ ජයග්‍රහණය -සියලුම නැකත් සැදීම

ඔබේ කටයුතු සියල්ලක්ම රහස්‍යභාවයෙන් යුතුව නිවැරදීව ඉටුකරවා ගන්න

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0777641195
  • 0771732120

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads