ජන්ම පත්‍ර පරික්ෂාව (ජෝතිෂ්‍ය සේවය )

For sale by gayan 4 Oct 3:57 amVeyangoda, Gampaha

Rs 450

ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතීර් වේදියෙකු ලවා ඔබගේ ජන්ම කේන්දරය අදම පරීක්ෂා
කරවා ගන්න.සිදුවු දේ,සිදුවීමට ඇතිදේ හා විවාහ ගැටලු,අධ්‍යාපනික ගැටලු ආදී
ඕනෑම ගැටලු වලට ජ්‍යෝතිෂ්‍යයෙන් විසදුම්.දිනයක් හා වේලාවක් වෙන්කරවා ගැනීමට අමතන්න...


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0722373124

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad