ජමුනාපාරි goats

For sale by Sarasi28 Oct 8:47 amNittambuwa, Gampaha

Rs 10,000

Negotiable


හොදටම ඉන්නව චානා දෙමුහුන් යමුනාපාරි එලුවන් 16ක් ඉන්නව 10000/- සිට


Type of animal:
Livestock
Report this ad

Contact

  • 0777665767

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads