ජින්සෙන් මිශ්‍ර X2 පානය

For sale by Janaka16 Oct 12:50 pmPelmadulla, Ratnapura

Rs 235

ඔබගේ දවසේ වැයවී ගිය ශක්තිය නැවත ලබා ගැනීමට,
ඔබ කරන කාර්යය ඈලි මෑලි ගති දුරු කර සාර්ථකව සිදුකිරීමට,
ඔබගේ මානසික ආතතිය දුරු කිරීමට,
ඔබගේ රුධිරගත කොලස්ටරෝල් සහ සීනි පාලනය කිරීමට ප්‍රයෝජනවත් ජින්සෙන් මිශ්‍ර X2 පානය.

වෙළඳ විස්තර සඳහා අමතන්න.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලත ප්‍රවාහනය නොමිලේ.


Food type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0714496461
  • 0772001557

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad