ජැපනීස් ස්පිට්ස්

For sale by MR.Amarasinghe 2 Oct 8:42 amPadukka, Colombo

Rs 10,000

Negotiable


ජැපනීස් ස්පිට්ස් පිරිමි සතෙක් . තනි සුදු පැහැති , හොදින් වැඩුනු ,කීකරු හීලෑ වයස අවු.1 මාස 7.සියලු ම බෙහෙත් විද තිබේ. හොදින් බලා ගන්නා නිවසකට පමණක් දෙමි. ගැහැණු සතෙක් ඉන්න තැනක් විශේෂයි .


Type of animal:
Dog
Report this ad

Contact

  • 0715450767

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad