ජාත්‍යන්තර ඉංග්‍රීසී සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව

For sale by Unex Language Academy MEMBER 2 Sep 2:37 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 1,500

ලොව ජනප්‍රියම කුඩා දරුවන් සදහා වු තරග විභාගය......

ශ්‍රී ලංකාව තුල වැඩිම සාමාර්ථ ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කර........
2016 වසරේ ලංකාවේ අංක 1 ලෙස බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සිල ඇගැයීමට ලක් වු ..........
අප ආයතනයට ඔබේ දරුවා අදම ඇතුලත් කරන්න.
චතුර කථන හැකියාවකින් පිරිපුන්, දක්ෂ ඉංග්‍රීසී භාෂා නිපුණයෙකු ලෙස ඔබේ දරුවා ජාත්‍යන්තර ඇගයීමට ලක් කරන පාඨමාලාවකි.
ඉතා සාධාරණ මාසික ගාස්තු.......
සම්පූර්ණ පොත් 7කින් සමන්විත අධ්‍යයන කට්ටලයක්........
අපගේ සාමාර්ථ ප්‍රතිශතය සහ ඉගැන්වීමේ රටාව පිළිබඳ වැඩිදුර දැනුවත් වීම සඳහා .....
අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න .........

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0773730730

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Unex Language Academy

Wisdom Rectifies Uniqueness


Share this ad