ජාඇළ අලුතින් ඉදිකළ නව නිවාසය විකිණීමට

For sale by Sell Fast | Kadana | MCI Express MEMBER30 Oct 12:36 pmJa-Ela, Gampaha

Rs 6,500,000

Negotiable


කාමර 3 , සලය , කුස්සිය , නානකාමරය , ඉදිරිපස නවතම පොටිපොව
හා වාහන නවතා තැබීමේ ඉඩකඩ සමග අලුතින් ඉදිකළ නව නිවාසය විකිණීමට
ජාඇළ නගරයට විනාඩි 15 , කොටුගොඩ නගරය තුල පිහිට ඇත
ජාඇළ සීදුව ප්‍රදාන මාර්ගයට යාබදව , සියලු පහසුකම් සහිත
තාප්ප වලින් අවරණය කල නිදහස් පරිසරයක් තුල පිහිටා ඇත


Address:
Kotugoda , Ja-ela
Beds:
3
Baths:
1
House size:
2,000.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0769037640
  • 0723017170

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Kadana | MCI Express

Authorized ikman.lk agent in Kandana


Share this ad