අවුරුදු 03න් පොලී රහිතව ජා ඇල ඉඩමක්

For sale by Blue Mountain Properties - Negombo MEMBER25 Feb 4:24 pmJa-Ela, Gampaha

Rs 3,000,000

Negotiable


ජා - ඇල අගනා නේවාසික බිම් කොටස්

ඉඩමේ අභිමන්

1.කොලඹ - කටුනායක අදිවේගී මාර්ගයේ ජා ඇල පිවිසුම අත ලග
2.සියළුම සුපිරි වෙලදසෑල්
3.පැය 24 පුරාවටම ගමනා ගමන පහසුකම්
4.පුද්ගලික රෝහල්
5.සියලුම බැංකු සේවා
අදම අමතන්න.


Address:
ජා - ඇල
Land type:
Residential
Land size:
8.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0716502098

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page


Share this ad