ඉතාලි භාෂා පන්ති

For sale by AYOVEE IT CARE 5 Oct 8:39 pmBeruwala, Kalutara

Rs 1,500

ඉතාලි ඩිප්ලෝමාධාරනියක විසින් මෙහෙයවනු ලබන ඉතාලි භාෂා උපකාරක පන්ති මග්ගොනදී පැවැත්වේ.


Report this ad

Contact

  • 0765299658

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad