ඉන්දියානු ක්‍රමයට විශේෂ පුජා ක්‍රම

For sale by Sell fast | Kelaniya | Ceylon Sponsor MEMBER15 Sep 3:35 pmKadawatha, Gampaha

Rs 2,000

Negotiable


ඉන්දියානු ක්‍රමයට විශේෂ නව ග්‍රහ පුජා -ඉන්දියානු ක්‍රමයට විශේෂ බහිරව පුජා
ඉන්දියානු ක්‍රමයට විශේෂ පතල් පුජා -ඉන්දියානු ක්‍රමයට විශේෂ නිවාස ආරක්ෂාව
අණවින බන්ධන කොඩිවින කැපීම-වාස්තු දෝෂ පෙන්වාදීම
විශ්මිත පලාපල කථනය-හැරගිය අය ගෙන්වීම
නඩුහබ ජයග්‍රහණය -සෙත් කවි රචනය-සියලුම නැකත් සැදීම

ඔබේ කටයුතු සියල්ලක්ම රහස්‍යභාවයෙන් යුතුව නිවැරදීව ඉටුකරවා ගන්න,මුදල් ආපසු දීමේ වගකීමක්ද සහිතයි. දිනයක් වෙන් කරවා ගන්න.

~/\~ ශ්‍රී ශක්ති මලයාලි ගුරුකම් මන්දිරය ~/\~
ඉන්දියානු මලයාලි ගුරුකම් හා ගුප්ත විද්‍යා ආචාර්ය පතිරණ සාමි තුමා
A.C.S(MIFA India), MA (Sri Lanka),Diploma in Vedic Astrology(Chandigarh India),
Certificate in Marketing(University of Colombo)
Member of Asian Astrology Association

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0722005000

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Kelaniya | Ceylon Sponsor

Authorized ikman.lk agent in Kelaniya


Share this ad