ඉක්මනින් විකිනීමට

For sale by jananayana10 Sep 1:26 amHorana, Kalutara

Rs 66,000,000

Negotiable


හොරන නගර සීමාවේ පර්චස් (262) ක.විශාල ඉඩම විකිනීමට..
පානදුර රත්නපුර ප්‍රදාන මාර්ගයට අඩි 100ක් මුහුනත..එක් මායිමක ඇලකි..
අනෙක් මයිමේ මාර්ගයකි.
පිටුපස රජයේ රබර් වත්තකි..
හොරණ නගරයට කිලෝමීටර එක හමාරකි.
අදි වේගී මාර්ගයට කිලෝමටර් අටකි.
මිල ගනන් සාකච්චා කර ගැනීම සදහා අමතන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Land type:
Commercial
Land size:
262.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0768551692

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads