ඉඩමක් විකිනීමට- ගම්පහ

For sale by kasun ranathunga 1 Dec 6:55 pmGampaha, Gampaha

Rs 2,200,000

Negotiable


ගම්පහ නගරය මද්‍යයේ (food city ඉඩිරිපිට)
පර්.9.25 ක ඉඩම විකිනීමට. Lot No. C5 in the plan. අඩි 11 ක පාර ඇත.පර්චසය රු. 2,200,000/= යි. අවශ්‍යනම් Lot No. C4 න් පර්චස් 6 ක් ද ලබාගත හැකිය. ගබඩාවක් සඳහා ඉතා සුදුසුයි.


Address:
62/2,Bauddhaloka Mawatha, Gampaha.
Land type:
Commercial
Land size:
9.25 perches
Report this ad

Contact

  • 0774107976
  • 0717437974

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads