ඉඩමක් විකිනීමට.

For sale by Ranjan 4 Oct 11:34 amDambulla, Matale

Rs 8,050,000

Negotiable


දඹුල්ල මහා නගරසභාවට අයිති පුලුල් මාර්ග, විදුලිය, ජලය සහිත ඉඩම ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත. ඕනෑම ව්‍යාපාරික හෝ කෘෂිකාර්මික කටයුත්තක් සදහා සුදුසුය. (සින්නක්කර ඔප්පු, අනුමත නගරසභා පිභුරු) ගැනුම්කරුවන් පමණක් විමසන්න.


Address:
යාපාගම, දඹුල්ල.
Land type:
Agricultural, Commercial, Residential
Land size:
3.5 acres
Report this ad

Contact

  • 0770339784

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad