ඉඩමක් විකිනීමට ඇත...කුලියාපිටිය

For sale by udayanga rathnayake 2 Sep 8:37 amKuliyapitiya, Kurunegala

Rs 2,000,000

Negotiable


කුලියාපිටිය කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ, වීරඹුව කිරිහල අසලින්,මීටර් 250 ක් නුදුරින් ඉඩම පිහිටා ඇත...පර්:20,මුදල් හදිස්සියක් ඉක්මනින් දෙනවා.මිල ගනන් සකච්චා කරගත හැක...
(නිරවුල් ඔප්පු)

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
වීරඹුව,කුලියාපිටිය.
Land type:
Commercial
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0786621752
  • 0712547040
  • 0785207303

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads