ඉඩමක් විකිනීමට ඇත කුලියාපිටිය

For sale by dileepa25 Sep 8:28 amKuliyapitiya, Kurunegala

Rs 500,000

Negotiable


කුලියාපිටිය නගර සීමාව ඇතුලත පර්චස් 10 ඉඩමක් විකිනීමට ඇත. පාසල් ,බැන්කු ,ආගමික ස්ථාන ,සුපිරි වෙලද සැල් වලට පහසුවෙන් ලගා විය හැක


Address:
විජය මාවත,කුලියාපිටිය
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0715333344

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads